Forsiden > Mediepolitik > DR bøjer sig for Bertel Haarder og de private medier

DR bøjer sig for Bertel Haarder og de private medier

tirsdag 24. november 2015, af Tom Dissing

DR har som bekendt fået flade af alle fra de private medier til landet liberale kulturminister, siden den nye regering kom til.
Og selv om at DR på ingen måde ser ud til at være på vej med det ofte omtalte Log IN, på deres site, dr.dk, vælger DR alligevel at tage en række initiativer, der - kunne se ud til - at gå de private aktørers vej.
Således lukker DRs bookingaktiviteter, priserne på DR arkivmateriale bliver sænket. Og så ønsker DR et mere udtalt samarbejde med de private medier.
Bestyrelsesformand, Michael Christiansen forklarer hvorfor DR Booking, der som de fleste er klar over problemfrit kunne kaldes for en ren kopi af det system TV2 har etableret til deres værter, bliver altså lukket:
-DR vil med en række nye tiltag sikre fortsat udvikling af et tæt samspil mellem public service og det private marked. Det sker ved lukning af DR Booking, fortsat omfattende køb af programmer fra private producenter, billigere priser på DRs arkivklip og en række forslag til nye samarbejder med private medieaktører, starter han og fortsætter.
-Det er vigtigt for DR at lytte og være åben over for, om vi kan gøre tingene på andre måder. Vi har i den seneste tid haft en række konstruktive møder med kulturministeren og med repræsentanter fra forskellige dele af det private marked, hvor vi har haft lejlighed til at drøfte vores tætte samspil. I kølvandet på den dialog har vi valgt at justere vores aktiviteter på en række områder, slutter han og bliver suppleret af DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn.
Hun siger:
-DR er til for at give den danske befolkning et stærkt og uafhængigt public service-tilbud af høj kvalitet. Det er vores fornemmeste opgave. Men vi er ikke blinde for, at vi løfter vores opgave som medie- og kulturinstitution i tæt samspil med andre dele af markedet. Og jeg er optaget af, at vi hele tiden overvejer, hvordan vores fælles snitflader og samspil bliver udviklet bedst muligt – så vi sammen kan sikre så mangfoldige tilbud til befolkningen som muligt, slutter hun.
Når DR Booking lukker, er der forøvrigt også den forklaring at DR er blevet skudt i skoene at DR tager jobbet fra det private bookingmiljø.
Noget man må formode at TV2 også gør.
Men det er åbenbart en anden sag, Maria Rørbye Rønn forklarer:
-Vi har lyttet til de problemstillinger, som private bookingbureauer har rejst, og vi er enige i, at bookingopgaven fremadrettet kan ligge hos private bookingbureauer, slutter hun og når skyndsomt at pointere at:
-DR-medarbejderes engagementer udenfor DR fortsat skal ske i fuld overensstemmelse med DRs etiske retningslinjer og reglerne for bijob.
Hvordan det stiller konkurrenter på TV2, melder historien intet om.
Og så lidt alligevel.
Bestyrelsesformand Michael Christiansen, mener nemlig også at TV2 skulle ind bag et log IN, hvis DR skal.
Dette fordi TV2 jo også driver deres virksomhed med udgangspunkt i Public Service.
Han forklarer:
-Danske Medier har udtrykt et ønske om, at der skal etableres en login-ordning for DRs indhold på dr.dk. Vi er fortsat i konstruktiv dialog om dette. Forslaget rejser imidlertid en række principielle problemstillinger. Det kan forekomme vanskeligt at skulle forklare befolkningen formålet med, at det skal være besværligt at få adgang til public service-indhold, de allerede har betalt for. Fri og uhindret adgang til indhold er jo et kerneprincip for dansk public service. Principielt er også spørgsmålet, om krav om login også skal gælde for statsejede TV2 og de medier, der ligesom DR, er licensfinansierede, starter han og fortsætter:
-Af disse grunde og for at få klarlagt, om der er en sammenhæng mellem de private mediers økonomiske situation og public service-medier har vi stillet forslag på dialogmøder med kulturministeren om, at der laves en analyse om det samspil, slutter han.
Ebbe Dal der er direktør for Danske Medier, er på ingen måde tilfreds med tiltagene fra DRs side:
-Der er sikkert nogle fine ting i de forslag til samarbejde, som de er velkomne til at tale med de enkelte medier om. Men det er ikke noget, som imødekommer vores ønsker, som går ud på at begrænse DR, ikke sprede det ud. Med dele af disse foreslåede samarbejder vil de jo rykke ind i de private medier. Det må de enkelte medier selv tage stilling til, om de ønsker, slutter han.
Maria Rørbye Rønn supplerer og siger:
-Det er meget svært at se, hvad formålet egentlig er, og det er svært at forklare befolkningen, at det skal være mere besværligt at tilgå indhold, de allerede har betalt for, på en måde, så man ikke oplever, at det er meningsløst bureaukrati og kontrol, starter hun og opfordrer derfor til, at der bliver udarbejdet en uafhængig analyse af området.

Meddelelse eller kommentar?

Forum Kun for abonnenter (bidragydere skal oplyse e-mail-adresse, før de kan indsende bidrag)

Før du kan deltage i dette forum, skal du tilmelde dig. Indtast venligst nedenfor de personlige adgangsoplysninger, du har fået tilsendt. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, skal du gøre det. tilmeld dig først.

Connexiontilmeldingglemt adgangskode?