Forsiden > Mediepolitik > DR log in er stadig fjern fremtidsmusik

DR log in er stadig fjern fremtidsmusik

mandag 23. november 2015, af Tom Dissing

Landet har som bekendt en borgerlig regering.
Og da denne mener at Danske Medier har det svært nu hvor DR tilbyder adgang til nyheder uden at kræve andet end licensen for dem, har Kulturministeren siden hans tiltrædelse ment at det var på tide med et såkaldt log ind til DRs tjenester on-line.
Underforstået.
Det er kun dem der betaler der kan se med.
Og det er kun dem der vil betale, der betaler.
Ministeren er med andre ord på vej med en heftig gave til den del af befolkningen der ikke ønsker at betale licens til DR, mens DR kunne - i værste fald - kune tænkes at blive nødt til at fyre en masse igen, ganske som at befolkningen ikke længere - bare - ville kunne gå på DRs sider og læse nyheder.
Næ nej.
Dem skulle de til at betale for, hos private medier i stedet.
Forslaget der nu er blevet nævnt så mange gange at enkelte kunne tro at det er på vej mod at blive realiseret, må lige huske at DR reelt er “fredet” og at koncernens finansiering netop ikke er bestemt af det politiske flertal og derfor er en del af Finansloven.
DR henter midlerne i det såkaldte “medieforlig”, hvilket blandt andet hænger sammen med at så er det muligt for DR at have et - nogenlunde - stabilt budget, ganske som det er muligt at planlægge lidt længere ud i fremtiden end det “lige nu og her” siddende flertal.
Bedst af alt, er dette medieforlig en “afale”, der “traditionelt” bliver indgået hvert fjerde år, generelt af alle folketingets partier.
Som det skete med det sidste forlig, hvor alle endte med at være enige, cirka.
Derfor.
Når landets Kulturminister mener at DR da hellere selv må finde ud af at etablere et log in, har han altså intet flertal bag sig, og reelt heller ingen “politisk magt” til at tvinge DR til at indføre dette log in.
Skulle ministeren - mod forventning - finde et “lille flertal”, der “tvinger” DR til at indføre en betalingsmur, der reelt ville være en mur der betyder at dem der betaler licens kan se med, og dem der ikke vil/gør det, ikke kan, har hele oppositionen og en del af regeringspartierne reelt været ude og pointere at et nyt stort flertal ved næste forlig vil rulle Bertel Haarders ændringer tilbage, ved næste forlig om små to år.
Der er dog tradition for at der midt i den såkaldte forligsperiode kan foretages mindre justeringer af den aftale hele folketinget kalder for medieforliget.
Det betyder blot at alle de partier der er med i det nu snart to år gamle forlig, skal være enige med ministeren på området.
Det er partierne ikke, hvorfor Bertel Haarder reelt ingen muligheder har for at tvinge DR til at etablere et log in på deres online tjenester, så dem der ikke ønsker det, kan slippe for at betale for DR.
Dermed kan ministeren være nok så enig med Danske Medier i at “DR skal gøre det mere besværligt for danskerne at bruge licensbetalte netmedier for dermed at gøre det nemmere for private medier at drive forretning på internettet”, hvorfor han i denne weekend igen har sagt:
-Og DR bør gøre det hurtigt og frivilligt.
Han fortsætter.
-Mit råd til DR er, at man bør fjerne anstødssten frivilligt og i god tid frem for at få DR til at blive et emne i en kommende valgkamp. Det vil jeg fraråde.
Udmeldingen ses uanset den svage pondus som et såkaldt “pres på DR”, bedst understreget af at netop det borgerlige flertal i Folketinget, jo siden sommerferien har ment at deres flertal engang for alle kunne ændre DR, så det kun er dem der vil betale der behøves.
DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, har indtil videre valgt ikke at kommentere på hverken ministerens råd, eller andet.
Danske Medier, forventer derfor at DR er gået igang med at etablere det log in som ministeren ellers vil tvinge DR til at indføre.
Altså med det flertal han ikke har.
Unaset dette, er Danske Medier, og Bertel Haarder ikke de eneste der har et horn i siden på DR.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen synes også at DR skal tvinges til at blive mindre:
Han sagde i august:
-Vi er nødt til at sikre, at Danmarks Radio ikke fuldstændig kvæler, hvad der er af medietilbud. Og specielt med udgangspunkt i den stærke, stærke, stærke stilling, som DR har på nettet, sluttede han.
Som det fremgår i flere medier, herunder i Politiken, er den eneste mulighed Bertel Haarder har tilbage dermed et “politisk indgreb”, hvor den borgerlige regering med det mindst mulige flertal vælger at lave en ny lovgivning der tvinger DRs brugere - og alle der betaler licens - til at skulle logge ind, hver gang de bruger DR.
Hvilket jo er svært at se som andet en “begrænset adgang” til det “materiale” de allerede betaler for.
Dermed vil ministeren være nødt til - som en del af det “politisk indgreb” - at fritage dem der ikke ønsker adgang til DRs online del, at betale.
Og det flertal bliver nok en del sværere at finde, hvorfor det hele mest ligner en minister der forsøger at presse et DR til selv at begrænse deres virke, indtil næste medieforlig.
Et forlig hvor alle tidligere forligspartnere - altså alle partier - endnu engang er inviteret, hvorfor det - endnu en gang vil vise sig særdeles svært, også der om to år at tvinge DR til at etablere et log in på deres elektroniske sider.
Mogens Jensen, der er medieordfører for Socialdemokraterne siger:
-Men det korte af det lange er, at der er et medieforlig, som gælder til og med 2018. Og uanset hvad der sker, kan ministeren intet gøre indtil da, slutter han og bliver suppleret af Danmarks Radios bestyrelsesformand, Michael Christiansen, tader siger:
-Nu er det jo sådan, at der er et politisk forlig om de her ting, og det forlig binder jo ministeren, ligesom det binder modparten. Men det binder i høj grad også DR. Så vi forholder os selvfølgelig inden for de rammer, der var fuldstændig bred politisk enighed om for et år siden. Men vi er jo ikke tonedøve, så nu starter vi den her dialog for at se, om der er fornuft i at finde nogle forskellige løsninger på de problemer, der er rejst«, siger bestyrelsesformanden. Han ønsker ikke at kommentere indholdet af drøftelserne, slutter han.
Mogens Jensen, fortsætter:
-Regeringen forsøger at presse DR til at gøre noget, før der kan laves et nyt forlig. Det vil jeg advare kraftigt imod, og vi vil følge nøje, at alle de initiativer, der måtte blive foretaget, holder sig inden for det gældende forligs rammer, slutter han.

..mener

Meddelelse eller kommentar?

Forum Kun for abonnenter (bidragydere skal oplyse e-mail-adresse, før de kan indsende bidrag)

Før du kan deltage i dette forum, skal du tilmelde dig. Indtast venligst nedenfor de personlige adgangsoplysninger, du har fået tilsendt. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, skal du gøre det. tilmeld dig først.

Connexiontilmeldingglemt adgangskode?