Forsiden > Mediepolitik > Den mediepolitiske aftale i tal

Den mediepolitiske aftale i tal

torsdag 26. juni 2014, af Tom Dissing

Regeringen har netop indgået en fireårig aftale med alle folketingets partier, hvilket betyder at der blev opnået total enighed om landets mediepolitik de næste fire år.
Og selv om at aftalen indeholder meget mere, fremhæver kulturministeriet blandt andet at hovedpunkterne i aftalen er:
Nedsættelse af et udvalg om public service i fremtiden.
DR skal have et uafhængigt og alsidigt nyhedstilbud på nettet med fokus på egenproduktion.
Og der sættes grænser op for hvor længe programmer kan være til rådighed on demand.
En detalje der blot gælder for udenlandske indkøb.
DR skal styrke indsatsen i forhold til de unge på både TV og på nettet.
Dette ved at “styrke indkøbsprofilen med udenlandske programmer af høj kvalitet”.
DR skal styrke den regionale dækning, så DR bedre “afspejler mangfoldigheden i de forskellige dele af landet, herunder på kulturområdet”.
Både DR og TV2 Danmark “skal styrke det eksisterende tilbud i forhold til syns- og hørehæmmede”.
Public Service-Puljen, “tilføres i aftaleperioden” 170 millioner kroner i engangsmidler.
Der skal “øremærkes” 2,5 millioner kroner til TV produktionsprojekter i samarbejde med regionale filmfonde.
Dansk film skal have 65 millioner kroner årligt af TV2 og DR mod de 60 millioner kroner der tidligere var tilfældet.
DFI får 25 flere millioner kroner af licensprovenuet.
Der afsættes totalt 130,4 millioner kroner af licensmidlerne, til dansk film.
DRs forpligtelse til udlægning af produktion til uafhængige producenter øges til 300 millioner kroner om året.
Og så skal DR være mere effektiv.
Konkret 2 procent mere effektiv.
Det svarer til 74,1 millioner kroner.
De regionale TV2 afdelinger skal ligeledes spare 2 procent af deres budget.
Erhvervslicensen afskaffes.
Og så fastholdes licensen på 2014 niveau, men reguleres dog op med baggrund i udviklingen i forbrugerpriserne.
Her lidt kommentarer fra et par medieordførere og en kulturminister:
Marianne Jelved siger:
-DR står overfor store udfordringer, fordi flere og flere borgere selv vælger, hvad de vil se, og hvornår de vil se det. Jeg er glad for, at alle folketingets partier er nået til enighed om at fastholde og udvikle et omfattende og stærkt public service tilbud til borgerne. Public service er med til at binde os sammen som nation, og det er ekstra vigtigt i en tid, hvor danske medier er under pres fra udenlandske spillere, slutter hun.
Ellen Trane Nørby, Venstre, siger:
-Med medieaftalen styrker vi kvaliteten i DRs public service tilbud til lytterne og seerne - fra flere tilbud til børnene, et markant kvalitetsløft af ungdomskanalen DR3 til en styrket regional dækning. Samtidig sikrer vi mere frit valg på TV, økonomiske effektiviseringer hos DR, flere udlægninger af produktioner og en styrket Public service pulje så fra Venstres side synes vi, at vi har lagt et godt fundament for de kommende års public service tilbud til befolkningen, slutter hun.
Medieordfører for Socialdemokraterne, Troels Ravn, siger:
-Jeg er meget tilfreds med, at denne aftale sikrer danskerne høj kvalitet for licensen - et stærkt DR, TV2 og de regionale stationer. Public Service - nyheder, debat, underholdning og kultur, skal være for alle. Det er også positivt, at der bliver satset endnu mere på at lave godt tv for børn og unge, slutter han.
Medieordfører for Dansk Folkeparti, Morten Marinus, siger:
-I Dansk Folkeparti er vi overordnet tilfredse med medieaftalen, og vi hæfter os navnlig ved, at den geografiske spredning i mediedækningen er sikret ved, at Danmarks Radio trods effektiviseringer ikke må skære ned på de regionale kanaler og regional nyhedsdækning, men primært finde besparelserne i DR-Byen. Hertil kommer, at en del af brodden er trukket ud af de besparelser, som var planlagt i TV-2-Regionerne, således at den regionale TV-dækning også er sikret fremadrettet. Vi glæder os tillige meget over, at behandlingen af Rigsfællesskabet er udbygget med nyheder fra Færøerne. Hidtil var kun Grønland omfattet, men også livet på Færøerne er relevant, og DR skal være forpligtet til at gøre danskerne bevidste om Rigsfællesskabet. Endelig er vi tilfredse med, at den danskproducerede musik er blevet sat i højsædet, idet DR forpligtes til at fylde 40 procent af radiokanalernes samlede musiksendeflade med dansk musik. Det har længe været et af Dansk Folkepartis store ønsker. Dansk Folkeparti er også glade for, at Musikariet for børn bliver skrevet ind i aftalen som en fast del af DRs Public Service forpligtelser på musikområdet, slutter han.
Medieordfører for Radikale Venstre, Marlene Borst Hansen, siger:
-For Radikale Venstre har det været afgørende, at DR leverer høj kvalitet til borgerne på alle platforme. Uanset alder, køn, bopæl og interesse skal man kunne finde noget interessant hos DR. DR løfter en stor, demokratisk opgave, og derfor giver vi også mange penge til dem. Jeg glæder mig utrolig meget over, at DR skal lave flere spil til børn og unge, og at der kommer flere penge til dansk filmproduktion, slutter hun.
Medieordfører for Socialistisk Folkeparti, Özlem Cekic siger:
-Vi er glade for, at det lykkes SF at tilføre 30 mio. kr. ekstra til Danmark Radio, der som noget nyt bl.a. skal lave unge-nyheder og bidrage til større valgdeltagelse blandt unge. Og vi har sikret bedre handicapbetjening både på TV2 og DR, så mennesker med høre-, og synshandicap også får noget for deres licenspenge, slutter hun.
Medieordfører for Enhedslisten, Jørgen Arbo-Bæhr siger:
-Jeg er glad for, at jeg har fundet penge til at delvis kompensere for afskaffelsen af erhvervslicensen. Sammen med nogle gode forbedringer for tilgængeligheden for handicappede og for en lettere og billigere adgang for museer og andre kulturinstitutioner til DR´s arkiv, er det et brugbart medieforlig, slutter han.
Medieordfører for Liberal Alliance, Mette Bock siger:
-Der er mange gode takter i det nye forlig. Erhvervslicensen afskaffes, DR tilføres færre licenskroner, Public Service profilen skærpes og de offentligt finansierede medievirksomheder skal effektivisere 2 procent årligt. Forliget trækker i den rigtige retning i forhold til det private marked, slutter hun.
Ordfører for Konservative, Lars Barfoed, siger:
-For Det Konservative Folkeparti har det været vigtigt at sikre en større udlægning fra DR til private producenter og gode rammevilkår for de kommercielle medier, samtidig med at vi bevarer, DR som en stærk udbyder af public service og fastholder TV2’s public service-forpligtelser. Den balance er opnået, og jeg er derfor meget tilfreds med den aftale, vi nu har indgået, “slutter han.

Meddelelse eller kommentar?

Forum Kun for abonnenter (bidragydere skal oplyse e-mail-adresse, før de kan indsende bidrag)

Før du kan deltage i dette forum, skal du tilmelde dig. Indtast venligst nedenfor de personlige adgangsoplysninger, du har fået tilsendt. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, skal du gøre det. tilmeld dig først.

Connexiontilmeldingglemt adgangskode?