Forsiden > Mediepolitik > Producentforeningen er pænt uenige

Producentforeningen er pænt uenige

Analysen af DRs økonomi er totalt forkert ( cirka )

fredag 12. januar 2018, af Tom Dissing

Producentforeningen ser ud til at have læst op på hvad det egentligt var for en 500 siders rapport eller analyse der forlod KUM igår.
Og den korte version er at de er endog meget uenige.
Stort set i alle konklussioner, hvilket må siges at være en del, da der jo hjar været en række ministerier inde over analysen.
Et af de punkter der - i sig selv - er en fortolkning, handler om det er dyrere eller ej at få eksterne til at producere Drama til DR.
Analysen vurderer - mere eller mindre - at det er billigere for DR selv at producere i DR Drama, end at hyre eksterne selskaber ind til at gøre det.
Detaljen er jo at DR allerede - stort set - er 110 procent bemandet af eksterne firmaer og mennesker på alt deres drama produktion, hvorfor det “umuligt” kan blive meget dyrere hvis der blev produceret eksternt.
Det er analysefolkene dog ikke klar over, hvorfor de vurderer at de udgifter DR har ved at producere internt, ville vokse, hvis produktionerne bliver lagt “ud i byen”.
Og det er Producentforeningen totalt uenige i.
De mener nemlig ikke at det vil være dyrere at ligge DRs dramaproduktion hos de private producenter.
Som de skriver det:
-Det er ikke korrekt, og analysen undlader behændigt at tage en række essentielle faktorer med i beregningerne. Der er simpelthen ikke belæg for analysens konklusioner, slutter de i en pressemeddelese.
Blandt de virksomheder der har været med til at komme frem til denne konlussion er KPMG, der i følge Producentforeningen “ikke har undersøgt scenariet, hvor producenterne skaffer ekstern finansiering – dvs. hvor mange ekstra midler, der vil kunne skaffes på det private marked, hvis en hel eller delvis udlægning besluttes”.
Som produktionsmijløet generelt er klar over, og som Producentforeningen i særdeleshed er det, er “Dramaproducenterne er små verdensmestre i at finde finansiering, og med øgede offentlige midler kommer øgede private investeringer”, som Producentforeningen videre skriver det.
En anden detalje der ser ud til at have fået Producentforeningen godt op i det røde felt er en række andre mangler i analysen.
For eksempel “inddrager analysen heller ikke det forhold, at udlægning til private øger konkurrencen både på det gode produkt og prisen på samme. Det er en væsentlig faktor”, skriver de videre.
Producentforeningen er i det hele taget så bund uenige med alle ( ?) konklussioner i analysen, og derfor også detaljer som at “produktionsomkostningerne vil være uændrede ved en fuld udlægning”.
Som de vurderer det er det formodentligt også forkert, da “der er ikke ført bevis for det”.
Som de uddybende fortsætter:
-Det kan godt være, at en freelancer har samme timeløn på DR som i det private - men man har ikke analyseret, om der bruges flere freelancetimer på DR end i det private, starter de og fortsætter.
-Metodisk er det derfor stærkt problematisk, at produktionsmiljøet ikke er blevet hørt, og det er problematisk, at man ikke har haft eksterne kilder til at vurdere DRs produktionsmetoder og -effektivitet, slutter de.
Ganske morsomt er en del af analysen nærmest en “TV2 på hovedet” konklussion, der konkluderer at “det bliver vanskeligere at forfølge DRs dogmer, altså at lave DR-indhold”, når produktionen bliver lagt “ud i byen”.
Det er i princippet den modsatte konklussion af hvad ( vel sagtens ) de samme analyse virksomheder er nået frem til omkring TV2 flere gange, hvorfor det virker en smule selvimodsigende, at konklussionerne ender med at blive det modsatte, blot fordi det drejer sig om DR.
Opsummeret skriver Producentforeningen:
-På disse baggrunde mener vi ikke, at analysens konklusioner om ekstra omkostninger ved udlægning er valide, og de kan derfor ikke bruges til meget, starter de og fortsætter.
-Vi vil dog gerne kvittere for, at KPMG i analysen anerkender, at branchen har den nødvendige kompetenceprofil til at løse opgaven, at man evner at sætte et hold af relevante brancheraktører, at DR fortsat vil kunne lave langsigtede planer, ligesom at forsyningssikkerhed ikke er et problem.
Så kan man vel nærmest ikke være mere uenig ?

Meddelelse eller kommentar?

Forum Kun for abonnenter (bidragydere skal oplyse e-mail-adresse, før de kan indsende bidrag)

Før du kan deltage i dette forum, skal du tilmelde dig. Indtast venligst nedenfor de personlige adgangsoplysninger, du har fået tilsendt. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, skal du gøre det. tilmeld dig først.

Connexiontilmeldingglemt adgangskode?