Forsiden > Mediepolitik > Public service-udvalget diskuterer fremtiden

Public service-udvalget diskuterer fremtiden

En del tyder på at de vil mere DR mens TV2 skal sælges

mandag 7. november 2016, af Tom Dissing

opdateret med link til rapport nederst
Det er ved at være en del år siden at TV2 sidst “skulle sælges”.
Nu ser det ud til at være tilfældet igen, i følge det nyeste Public service-udvalg, der er på vej med deres version af en god udvikling for de lokale Public service medier. ( i en rapport der skulle komme ud idag, red. )
Den - lettere overraskende - detalje er at der i Public service-udvalget er bred opbakning til DR og et håb om at TV2 kan blive solgt i en fart.
Og så ser det ikke rigtigt ud til at udvalget mener at Radio24syv har en fremtid.
I hvert fald ikke for statens penge.
Med til den historien hører dog at det blot er et ud af flere scenarier, som Public service-udvalget er på vej med.
Fælles for flere af disse “scenarier”, er et styrket Danmarks Radio, der modsat de ofte omtalte beskæringer, skal prioriteres, mens TV2 skal sælges uden Public service forpligtigelser.
Public service-udvalget, der i øjeblikket er på vej med en større rapport om “mediernes fremtid i Danmark”, konkret Public service medierne, ser i den forbindelse ud til at være af den modsatte opfattelse af fremtiden, i forhold til for eksempel Danske Medier, der havde håbet at de ville konkuludere at Public service skal begrænses til deres fordel.
Igen.
Public service-udvalget, er til en hvis grad “bare” et udvalg ministeren kan vælge at høre på, hvorfor det stadig kan ende med at Danmarks Radios bliver frataget de op imod 25 procent af deres budget som netop Danske Medier har vurderet ville “begrænse” DR nok til at Danske Medier kunne få bedre plads.
Public service-udvalget ser det til trods ud til at have den stik modsatte opfattelse, af den kulturministeren har været ude med, nemlig at DR skal være en størst mulig del af fremtiden, “hvis danskerne skal have styrket public service i fremtiden”.
Rapporten, der som vi forstår det, skulle komme i denne uge er allerede lækket, hvorfor flere medier har fået fingre i den.
Og det er netop de venlige vinde i forhold til DR, der ser ud til at undre blandt andet Berlingske, der specielt undrer sig over den heftige prioritering af netop DR og dermed public service, får, i en fremtid der ser ud til at blive endnu sværere for de private medier.
De ofte omtalte “25 procent”, som de private medier vil beskære DR med, ser konkret ikke længere ud ti lat være en del af public service udvalgets anbefalinger.
Uansfægtet at et borgerlige flertal i Folketinget mener at det er en god plan.
Det såkaldte “scenarie tre”, der må formodes at være det som de private medier bryder sig mindst om, foreslår at “Public service – koncentreres hos DR”, hvilket betyder et nærmest øjeblikkeligt frasalg af TV2, og en lukning af Radio24syv, der såmænd gerne må fortsætte. Bare uden statens penge.
TV2 slipper omvendt for at skulle efterleve deres nuværende public service-forpligtelser, hvilket omvendt gør stationen til et interessant indkøb for de store aktører.
Altså forudsat at TV2 ikke ender med en milliard regning engang i foråret, som rygterne ellers taler om.
Ikke overraskende forventer Public service-udvalget en masse ballade.
Forventningen er nemlig ydermere at “forbruget af public service-relevant indhold ikke i synderlig grad vil ændre sig” ( ude i fremtiden), hvorfor vurderingen er at det er på sin plads at prioritere DR, der jo bliver presset af hele verden, mens de kæmper for at være danske.
Igen.
Der er som pointeret flere “scenarier”.
Det der hedder “fem”, “Public service - Styrkes på dansk”, insisterer på at “de danske public service-medier” skal “pålægges at gøre en forstærket indsats for at etablere en klarere identitet af public service-udbuddet som et dansk alternativ med et forøget udbud af det dansksprogede indhold…”, hvilket igen udelukkende handler om DR, da netop DR er det eneste medie der ikke har “brug for” at give et afkast til aktionærerne.
Derfor konkluderer udvalget.. “Alt andet lige vil DR på den anden side blive en mere dominerende spiller i forhold til produktion af dansk indhold..”.
Det er ikke udvalgets opgave at anbefale en bestemt model, men det er svært at se deres anbefalinger som andet end netop en - eller flere - anbefalinger af et langt stærkere DR og dermed Public service, finansieret af licens.
Danske Medier, har indtil videre ikke reageret, da rapporten ikke er ude endnu.
Men det kan vel ikke overraske at deres reaktion må formodes at blive endog særdeles negativ.
En sidste detalje i flere af de omtalte scenarier er at TV2-regionerne lægges sammen med DR.
Vi opdaterer med link til rapport når den officielt er ude.
Rapporten
Tillæg

Meddelelse eller kommentar?

Forum Kun for abonnenter (bidragydere skal oplyse e-mail-adresse, før de kan indsende bidrag)

Før du kan deltage i dette forum, skal du tilmelde dig. Indtast venligst nedenfor de personlige adgangsoplysninger, du har fået tilsendt. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, skal du gøre det. tilmeld dig først.

Connexiontilmeldingglemt adgangskode?