Forsiden > Mediepolitik > Så faldt filmen på plads

Så faldt filmen på plads

torsdag 6. november 2014, af Tom Dissing

Film er og bliver som bekendt noget der står landet politikere nært.
Og selv om at det koster lidt, så holder industrien jo gang i en masse skuespillere og og giver kulturministeren lejlighed til at klippe en masse snore over.
Lidt som kongehuset.
Derfor kan det vel ikke undre at Marianne Jelveds parti og alle de andre partier i Folketinget er blevet enige om at filmbranchen har det fint og at det derfor var på sin plads - mere eller mindre - at gentage de sidste par filmforlig, på en måde så alle partier uden undtagelse kunne være enige om at det var den rigtige måde at støtte denne kunstart på.
Og da aftalen - som Kulturministeriet skriver det - både giver branchen muligheden for at producere flere film, få styrket filmøkonomien og i det hele taget giver plads til at en masse filmtalenter får “bedre muligheder for at prøve sig selv af”, er det vel lige før at alle i tinget måtte knibe en tåre.
Bedst af alt bliver der nu dobbelt så mange penge til at udvikle computerspil for, der ydermere bliver suppleret op med et nyt spilkontor, der “skal skabe et innovativt og udviklende spilmiljø”.
Kulturministeren siger:
-Jeg er glad for, at alle Folketingets partier er enige om, at dansk film fortsat skal levere kvalitet og gode fortællinger. Dansk film er presset på økonomien i øjeblikket, og derfor giver vi branchen en håndsrækning med 70 millioner kroner ekstra over de næste fire år. Samtidig sender vi et klart signal til branchen om, at de skal finde nye forretningsmodeller, der passer til den digitale udvikling, slutter hun.
Venstres kulturordfører, Michael Aastrup Jensen supplerer:
-Vi har fået en filmaftale, der indebærer flere spillefilm i form af en pulje til lavbudgetfilm. Det betyder, at vi får flere film, og at de unge talenter får mulighed for at lave rigtige spillefilm i stedet for kortfilm. Vi glæder os samtidig over, at det er lykkedes at styrke de regionale filmfonde, således at der i fremtiden bliver mulighed for at skabe et ægte filmmiljø udenfor hovedstaden. Dansk film er ikke blot København, men hele Danmark. Endelig er vi glade for, at Cinemateket ikke kun bliver forbeholdt København i fremtiden, samt at vi får undersøgt, om det kan drives bedre eller billigere på anden måde, slutter han og bliver suppleret af Socialdemokratiet kulturordfører, Troels Ravn der siger:
-Dansk film er en vigtig del af vores kultur. Danske film har høj kvalitet, begejstrer et stort publikum i biograferne og vinder priser. Sådan skal det også være i fremtiden. Socialdemokraterne er særdeles tilfreds med filmaftalen 2015-2018. Det er vigtigt, at produktionen af danske film er økonomisk bæredygtig, at der udvikles nye modeller for indtjening i branchen, at der satses på talentudvikling, samt at arbejdet omhandlende børn og unges mediekundskab styrkes. Socialdemokraterne lægger også vægt på, at den regionale filmproduktion sikrer, at der kan laves film over hele Danmark, slutter han.
Dansk Folkeparti Alex Ahrendsen siger:
-Jeg giver aftalen fire ud af fem Bogart-hatte og vil gerne fremhæve den fælles indgang til filmstøtten, styrkelsen af den regionale filmproduktion og at lavbudgetfilm i første omgang bliver et forsøg frem for et krav. Derudover ser jeg frem til analyserne af monopolsituationen og rekrutteringsgrundlaget til dansk film, slutter han.
De Radikale Venstres Marlene Borst Hansen supplerer:
-De nye lavbudgetfilm giver unge talenter såvel som etablerede filmfolk mulighed for at slippe kreativiteten løs i det lange format uden at skulle bruge kræfter på at få et stort filmbudget til at hænge sammen. Det har været et stort ønske fra branchens side, og det har aftalekredsen lyttet til. Jeg er sikker på, at det kommer til at skabe ny energi, så vi fortsat kan holde det høje niveau i dansk film, slutter hun og bliver suppleret af Karsten Hønge fra Socialistisk Folkeparti.
Han siger:
-Vi er glade for, at man fastholder et ambitiøst niveau for støtte til børnefilm og at man generel vil sætte mere fokus på den fortællemæssige kvalitet, når man tildeler støtte via markedsordningen. Det håber vi vil give flere gode og nytænkende danske børnefilm. Derudover er vi tilfredse med styrkelsen af Medierådet for Børn og Unges arbejde for bedre beskyttelse af børn i forbindelse med de digitale medier, slutter han.
Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr siger:
-Jeg er glad for, at vi har sikret danske film i de næste 4 år. Jeg er specielt glad for, at vi har sikret de unge talenter støtte til deres film og især, at jeg har sikret ordentlige løn- og arbejdsforhold for dem, der arbejder for producenterne. Jeg synes også godt om, at vi har sikret kvalitetsfilm, ikke mindst gennem konsulentordningen.
Mette Bock fra Liberal Alliance siger:
-Filmaftalens dna er et tydeligere fokus på fleksibilitet i støtten, åbning overfor nye formater og platforme, en efterspørgsel efter nye forretningsmodeller og et politisk vink om, at film både kan produceres og ses udenfor hovedstaden. Det er vi glade for hos Liberal Alliance, slutter hun og bliver suppleret af den sidste kulturordfører i den aftale.
Den Konservative Lars Barfoed.
Han siger:
-I Det konservative Folkeparti er vi tilfredse med, at der nu er bred enighed om en aftale om fortsat støtte til dansk film, hvor der fortsat er ligelighed mellem de mere folkelige og de mere kunstneriske film. Udfordringen for dansk film i disse år er manglende indtjening for de enkelte film og et stigende omfang af piratkopiering. Det må branchen som udgangspunkt selv løse ved at udvikle deres forretningsmodeller. Men der er brug for politisk opbakning til at sætte kraftigt ind over for piratkopiering af film på nettet. Her lægger jeg stor vægt på, at teleindustrien og filmbranchen sammen finder løsninger, så vi i højere grad kan få afsløret de skyldige, og at politiet samtidig gør en mere målrettet indsats. Jeg er meget tilfreds med, at vi i den nye aftale får sat fokus på den indsats, slutter han.
Flere film
Der skal produceres flere lavbudgetfilm, hvilket betyder at der nu skal producerets 104 i perioden mod 82 i den forrige.
Noget der hænger sammen med at der nu skal produceres 24 lavbudgetfilm, mod 12 lavbudgetfilm, tidligere.
Støtten til computerspil fordobles
Tidligere blev denne del af branchen støttet med 20 millioner kroner.
Nu får de 40 millioner kroner.
Desuden bliver der oprettet et spilkontor, der skal være med til at “opbygge et innovativt spilmiljø”.
Aftalen inkluderer et samarbejde mellem Det Danske Filminstitut og Animationsværkstedet i Viborg og DADIU.
Dansk films økonomi styrkes
Konkret tilføres der fra 2015 til 2018 70 millioner kroner.
Pengene skal bruges til sørge for at filmbranchen bliver “omstillet” til “det digitale salg af film”.
Filmbranchens samlede omsætning stiger dermed til 563 millioner kroner årligt eller til 2252,2 millioner kroner over hele perioden.
Filmbranchen har allerede reageret ved Klaus Hansen der siger:
-Det er positivt at computerspil nu er blevet anerkendt som et indsatsområde på Det Danske Filminstitut på line med dokumentar- og spillefilm, starter han og fortsætter.
-Det er selvfølgelig også glædeligt, at der er sket en fordobling af støttebeløbet fra 5 til 10 mio om året - om end det stadig er væsentligt under hvad der er behov for.
Han fortsætter.
-Dansk spillefilm kan selvfølgelig ikke overleve af politikernes forventninger, men det er meget positivt, at politikerne tydeligt har markeret hvilke forventninger de har, og at de vil følge op ikke bare om 4 år, men allerede første gang til sommer, fortsætter han.
-Dokumentarbranchen og Producentforeningen arbejder ud fra, at digitaliseringen giver muligheder for dansk dokumentarfilm, som kan styrke økonomien i filmene. Det er rigtig godt at politikerne følger op, således at vi kan gøre tro til viden og få de rigtige værktøjer til at skabe et marked for dokumentarfilm, slutter han.
Det er muligt at læse hele forliget hera

Meddelelse eller kommentar?

Forum Kun for abonnenter (bidragydere skal oplyse e-mail-adresse, før de kan indsende bidrag)

Før du kan deltage i dette forum, skal du tilmelde dig. Indtast venligst nedenfor de personlige adgangsoplysninger, du har fået tilsendt. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, skal du gøre det. tilmeld dig først.

Connexiontilmeldingglemt adgangskode?