Forsiden > Mediepolitik > Vi får stadig mest nyhederne TV

Vi får stadig mest nyhederne TV

Flertallet af befolkningen får deres nyheder fra derfra

fredag 18. november 2016, af Tom Dissing

Hvis enkelte skulle gå og tro at flertallet af befolkningen - statistisk set - ikke henter deres nyheder på TV, tager de fejl.
Så kort kan det siges i følge en ny Kulturstyrelse rapport, der er sluppet idag.
Kigges der nærmere på tallene er det fortsat korrekt at det er de fleste der henter deres nyheder på TV.
Tallet er bare ikke helt så højt som man kunne forvente, og så er der nu så mange “gamle” her i landet, at de begynder at spille en stadig vigtigere rolle.
For at få tallene til at fungere, skal medieforbrugerne dog først lige defineres, hvilket Kulturstyrelsen vælger at gøre med udgangspunkt i De seks typer af nyhedsforbrugere
De Overfladiske (799.000 danskere, 17%) 

De Velinformerede (1.033.000 danskere, 22%)
De Interesserede (939.000 personer, 20%)
De Uengagerede (376.000 danskere, 8%)
De Socialt Korrekte (470.000 danskere, 10%)
De Pligtskyldige (986.000 personer, 21%)
Tallene baserer sig på en såkaldt videnstest, der er til at finde i rapporten, men som - oplagt nok - må formodes at være et forsøg på at definere hvor meget aktualitet den enkelte borger kender til, og hvordan den enkelte borger er blevet orienteret om emnet.
Den ny rapport viser i den forbindelse at “nyheder og samfundsaktuelle forhold hænger sammen med forbruget af nyheder og aktualitet”.
Og at alder er en endog særdeles væsentlig faktor.
Som eksempel bruger er der 9 gange så mange +70 årige der bruger mere end en time på nyheder dagligt, målt i forhold til de 15-29 årige.
Tallet her dækker over de såkaldte pensionister/efterlønnere/arbejdsløse/hjemmegående og dem på orlov, hvilket er lidt svært ved at få til at passe på de 15-29 årige.
Igen, kigges der på alle i disse to grupper, uden forbehold, er forholdet 1:3.
Der er altså tre gange så mange ændre der er orienteren om danske nyheder, som unge.
I det hele taget skal vi op over 60 år, før mere end 20 procent af befolkningen - baseret på 7.514 svar - der bruger en time på nyheder dagligt.
Ikke overraskende er TV der hvor de fleste finder deres nyheder.
Forholdet er således at 78 procent kan fortælle at “de i løbet af en uge ser en nyhedsudsendelse i TV helt eller delvist”. Bare 45 procent “læser en hverdagsavis”, mens “54 procent er på en hverdagsavis” site, hver uge.
Igen stikker den ofte omtalte “generationskløft i medieforbruget” næsen frem.
De unge er - generelt - platformsuafhængige og “opsøger nyheder på tværs af platforme”, mens “den ældre del af befolkningen søger de mere klassiske medier”.
Næsten hver fjerde opsøger ikke længere nyheds- og aktualitetsstof.
Omvendt bruger 76 procent DR, TV2 og de regionale TV2-kanaler i “høj/meget høj grad til at orientere sig om nyheder og samfundsaktuelt stof”.
Den effektive måde at undgå alder i det meste af rapporten, ser ud til at vise at bare 20 procent af folk under 60 år bruger en time om dagen på alle former for nyheder, inklusiv TV, mens helt op til 94 procent af de +70 årige bruger mere end en tim om dagen på nyheder ( hvoraf TV jo er 76 procent, Red. )
Du finder rapporten med bilag, spørgeskema og data her

Meddelelse eller kommentar?

Forum Kun for abonnenter (bidragydere skal oplyse e-mail-adresse, før de kan indsende bidrag)

Før du kan deltage i dette forum, skal du tilmelde dig. Indtast venligst nedenfor de personlige adgangsoplysninger, du har fået tilsendt. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, skal du gøre det. tilmeld dig først.

Connexiontilmeldingglemt adgangskode?