Forsiden > News > Vi forbruger medier som aldrig før

Vi forbruger medier som aldrig før

Hver husstand bruger 19.626 kroner om året på medier

mandag 22. januar 2018, af Tom Dissing

Slots- og Kulturstyrelsen har netop forestået en analyse. ( der består af tal fra Danmarks Statistiks - Forbrugsundersøgelsen, FU51, samt særkørsler heraf ).
En analyse der har resulteret i en række “konklusioner”, der ser ud til at være at: “Danskernes forbrug af medier ændrer sig”.
Den korte version er at vi alle sammen tidligere læste meget.
Det gør vi ikke mere.
I stedet “ser vi på og lytter til apparater”, der - typisk - viser levende i form af billeder eller lyd.
Analysen, der konkret hedder “Forbrug og Priser”, er Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, der viser at vi aldrig har brugt så mange penge i den enkelte husstand, som nu, på adgang til medier.
Desværre ser det ud til at være på bekostning af at et enkelt medie - det skrevne - der bliver stadig mindre populært.
Eller rettere.
Alt der er skrevet, bliver løbende mindre populært. ( med mindre at det er gratis, og derfor ikke måles på, som henne på Internet, red. )
Kigges der isoleret på “de læste medier”, er forbruget på dette område, faldet heftigt siden 2006.
På det tidspunkt, brugte hver husstand 4.147 kroner om året på medier der “kunne læses”.
Idag er dette beløb nede på 2.279 kroner.
Og da det sikkert er uden at tage hensyn til inflation, bruger vi idag omkring halvdelen af hvad vi gjorde i 2006 på læste medier.
Der hvor fokus er intensiveret er - ikke overraskende - på TV og streaming.
Ganske som alle andre har Slots- og Kulturstyrelsen heller ikke de “helt rigtige” tal da ingen jo er parate til at oplyse hvor mange kunder de rent faktisk har, hvorfor de baserer deres tal på “en ny opgørelsesmåde fra Danmarks Statistik, der tegner et andet billede af udviklingen i det samlede medieforbrug (korrigeret for inflation)”.
Og selv om at det ikke kan overraske er det - på alle fronter - aviserne der taber.
Løssalg af aviser er således faldet fra 326 kroner i 2006 til 96 kroner i 2016, målt på alle husstande. ( streaming er nu større end aviser )
Der hvor der ingen smalle steder er, er i forhold til de “digitale medietjenester” som for eksempel TV2 Play, Zetland, HBO, Pling og Wype.
Her går det rigtigt godt.
Totalt er det såkaldte “medierelaterede forbrug” oppe på 19.626 kroner årligt, for den enkelte husstand.
Det lyder af meget, men er faktisk “kun” det samme som det var i 1994, og væsentligt mindre end da” finanskrisen” kom der i ( cirka ) 2007.
Hovedparten af “medieforbruget” findes idag hos tele- og TV-selskaberne, der i 1994 var 5.649 kroner om året, mens det i dag er 9.393 kroner.
Og selv om at det ikke kan overraske er det netop deromkring at omkostningerne er steget mest.
Forbrugerne betaler således 72 procent mere for deres TV abo, end de gjorde i 2006, hvilket isoleret set, ser ud til at være den største stigning i udgifter til “medieforbruget”.
Alt sammen noget du kan læse meget mere om, heromkring, hvor du finder hele analysen.
De nyeste tal i den forbindelse er dem der handler om streaming.
Og selv om at det kan undre, er streaming stadig så “lille” en udgift, målt på alle husstande, at den nærmest ikke er til at finde.
Den konkrete - årlige - omkostning, målt på alle husstande er således nede på ( nået op på ) 275 kroner i 2016, hvilket må siges at være nærmest intet. ( men stadig tæt på tre gange så stor som “aviser” )
Med til den historie, hører dog at det - reelt - ikke er muligt at komme i nærheden af “streaming” uden et abo på “Internet”, hvilket jo får omkostningerne lidt op.
Desuden tyder - en del på - at omkostningerne til netop streamtjenester er eksploderet siden 2016.
Igen.
Ikke meget i fohold til omkostningerne i i forhold til TV kanal pakker.
Men formodentligt nok til at “streaming” snart får en væsentligt mere synlig profil i sådanne analyser.
Slots- og Kulturstyrelsen, ser i den forbindelse ud til at at have været ude i nogle meget “pænt søgte” regnestykker, der blandt andet ser ud til at vise at “Den samlede tilbagegang i forbruget på tv-abonnementer og internet fra 2014 til 2016 er på 1.698 kroner”.
Et tal der skal holdes op imod en stigning i “kombinerede teletjenester indeholdende enten tv og/eller internet”, der omvendt er “steget med 232 kr. mere end tv og internet er gået tilbage”.
Så forbrugernes vaner ændrer sig altså.
Og noget tyder på at det - delvist - går ud over TV, nu hvor aviserne for alvor er sendt ud i ambulancen.

Meddelelse eller kommentar?

Forum Kun for abonnenter (bidragydere skal oplyse e-mail-adresse, før de kan indsende bidrag)

Før du kan deltage i dette forum, skal du tilmelde dig. Indtast venligst nedenfor de personlige adgangsoplysninger, du har fået tilsendt. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, skal du gøre det. tilmeld dig først.

Connexiontilmeldingglemt adgangskode?